Where can I buy rosemary in Pune

Valised allikad (controls)

On the basis of an opinion by the European Food Safety Authority (EFSA) on the use of rosemary extract as a food additive (4), the substance “extract ausrosemary fApproved for use as an antioxidant and assigned an E number in Annex III Part D of Directive 95/2 / EC of the European Parliament and of the Council of February 20, 1995 on food additives other than colors and sweeteners (5).
Euroopa Toiduohutusamet oli andnud hinnangu rosmariiniekstrakti kasutamisele lisaainena (4) yes pärast seda lubati rosmariiniekstrakti nimelist ainet kasutada antioksüdandina ning talle anti E naroundOn Euroopa parliaments ja nõukogu 20th veebruari 1995. aasta direktiivi toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta (5) III lisa Dosas.
By way of derogation from Article 53 of this regulation, if producer organizations use the culinary herbs listed in Annex I Part IX of Regulation (EC) No 1234/2007, namely saffron, thyme (fresh or chilled), basil, lemon balm, peppermint, origanum vulgare (Dost / Oregano / wild majorat),rosemaryund Sage (fresh or chilled), produced in 2008 and 2009 the value of the marketed production of these products to be used for the operational programs implemented in those years, as the actual value of the marketed production for the 12-month period in which the operational program was implemented got calculated.
Erandina käesoleva määruse artiklist 53, kui tootjaorganisatsioonid on tootnud määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa IX osas loetletud maitsetaimi (nimelt saffron, aed-liivatee (värske või jahutatud), basiilik., Haril, melissno (oreganO), rosemary ja salvegg (rske või jahutatud)), arvutatakse 2008. yes 2009. aastal kõnealuste aastate rakenduskavade puhul kõnealuste toodete turustatud toodangu väärtus turustatud toodangu tegeliku väärtusena 12-kuulisel ajak rakenduskul,
Even so, the toxicological data on extracts ausrosemaryfür If EFSA was not sufficient to derive an ADI, it found in its opinion of 7 March 2008 (3) that the safety margin is large enough to conclude that the dietary exposure could result from the proposed uses and usage levels does not raise any safety concerns.
Ehkki toksikoloogilised andmed rosmariiniekstrakti kohta olid ebapiisavad selleks, et toiduohutusamet saaks kindlaks määrata numbrilist lubatud päevast tarbitavat kogust, PIDAS toiduohutusamet oma 7. märtsi 2008. aasta arvamuses (3) ohutuse piirväärtust piisavalt kõrgeks, et teha järeldus, mille kohaselt ei põhjusta kavandatud viisil kasutamise corral toidu kaudu saadav kogus yes kasutatud määr ohtu tervisele.
Garlic and many other herbs such as. B..rosemary,S.albei or oregano grew locally, while spices from distant lands such as B. black pepper, cinnamon or nutmeg were easy to find given the nearby trade route between Livorno / Pisa and Emilia Romagna / Lombardy.
Kaugetelt maadelt pärinevate vürtside, nagu must pipar, kaneel ja muskaatpähkel, kasutamine tulenes arvatavasti suurte kaubateede (Livorno / Pisa, Emilia / Lombardia) lähedusest.
The suggested uses for extracts ausrosemaryals Antioxidants should be approved and the extracts ausrosemarysOllte be assigned the E number E 392.
Tuleks lubada rosmariiniekstrakti kasutamist kavandatud viisil ja anda rosmariiniekstrakti tähistamiseks E-number E 392.
A mixture of crystallized table salt, water, garlic and bay leaves is used for saltinghen,rosemary,S.alused in and other local mountain herbs.
Soolamiseks kasutatava soolasegu koostisesse kuuluvad crystalliseerunud olekus sodium cloriid, vesi, küüslauk, loorberiborrowd, rosemary, salvei ning muud piirkonna mägedes kasvavad ürdid.
ex 1211 basil, lemon balm, mint, Origanum vulgare (oregano / wild majorat),rosemary,S.alwith, dried, also cut, ground or similar finely chopped
ex 1211 Basiilik, meliss, münt, harilik pune (oregano), rosemary Yes salvei, kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata, purustatud või purustamata, pulbristatud või pulbristamata.
Salt, spices (pepper, ginger, etc.), culinary herbs (parsleylefte,rosemary,Thymian, etc.), sauces, condiments (mustard, mayonnaise, ketchup, soy sauce, etc.), vinegar
sool, vürtsid (pipar, allspice, ingver jne), ürdid (petersell, rosemary, aed-liivatee jne), kastmed, maitseained (sinep, majonees, ketšup, sojakaste jne), äädikas
Excludes: potato starch, tapioca, sago and other starches (01.1.1); Soups and broths with vegetables (01.1.9); Culinary herbs (parsleylefte,rosemary,Thymian, etc.) and spices (pepper, ginger, etc.) (01.1.9); Vegetable juices (01.2.2).
Välja arvatud: cartulitary klis, tapiokk, saago ja muud tärklised (01.1.1); köögivilja sisaldavad supid, puljongid ja põhipuljongid (01.1.9); ürdid (petersell, rosemary, aed-liivatee jne) ja vürtsid (pipar, allspice, ingver jne) (01.1.9) köögiviljamahlad (01.2.2).
B E 392 * extract ausrosemaryXX Only from organic production and only when using ethanol as an extraction agent
B E 392 * Rosary wing x x Üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud ja kui ekstraheerimiseks on kasutatud ainult etanooli.
Extracts ausrosemaryweapproxmade from Rosmarinus officinalis L. and contain various substances that have antioxidant effects (especially phenolic acids, flavonoids, diterpenoids and triterpenes).
Rosmariiniekstrakti saadakse taimest Rosmarinus officinalis L. ja see sisaldab mitut antioksüdantse toimega koostisosa (peamiselt fenoolhapet, flavonoide, diterpenoide ja triterpeene).
There is also a low macchia with bushes about 50 cm high, commonly known as garriga, where Salbei,rosemary,Hegggrow herb, thyme, gorse, etc.; The dwarf palm formations are also interesting.
Peale selle on olemas vaesem makja umbes 50 cm kõrguste põõsastega, mida üldiselt nimetatakse gariigiks ning kus kasespeciallyvad salvegg, rosemary, eerika, aed-liivatee, leetpõõsas jne.
EFSA has information on the safety of using extracts ausrosemaryals Rated antioxidants in food.
Toiduohutusamet hindas teavet, mis käsitleb rosmariiniekstrakti ohutust toiduainetes antioksüdandina kasutamise korral.
However, the predominant note is allowed vOnrosemary,Knoblue, sage and bay leaves are not overlaid by the other herbs and spices.
Siiski ei tohi muud ürdid ega maitseained rosmariini, küüslygu, salvei ega loorberi suhtes domineerida.
Extracts ausrosemarykönns are therefore permitted, provided that their use is technologically justified.
Rosmariiniekstrakti võib seega lubada, kui selle kasutamiseks on tehnoloogiline põhjendus.
Non-woven fabric approximately 0.60 mx 0.96 m in size, covered on one side with a mixture of aromatic plants (30%rosemary,15 % Oregano, 15% sage, 20% basil, 20% thyme).
Lausriideleht mõõtmetega ligikaudu 0.60 × 0.96 m, ühelt poolt kaetud aromaatsete ürtide seguga (rosemary 30 %, pune 15 %, salvei 15%, basilik 20%, tüümian 20%).